Çocukların İnternet Kullanımı Nasıl Olmalı?

Home Blog Çocukların İnternet Kullanımı Nasıl Olmalı?

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte her yaştan insanın olduğu gibi çocukların internet kullanımı da artış gösteriyor. İnternet doğru şekilde kullanılmadığında çocuk ve ergenleri olumsuz yönde etkileyen birçok etkene sahip bir platform.

İletişim araçlarını kullanım sürelerinin, ziyaret edilen sitelerin ya da oynanan oyunların içeriğinin çocuğun yaşına ve psikolojik gelişim düzeyine uygun olup olmadığının ebeveynler tarafından denetlenmesi gerekiyor.

Uzmanlar iletişim araçlarının kullanımını tamamen engellemek ya da nedenini açıklamadan çok katı kurallar ile kısıtlamak yerine, ebeveynlere şu önerilerde bulunuyor:

 • Bu iletişim araçlarının hangi şekilde kullanılabileceği hakkında bilgi vererek,
 • Nelerin yapılıp nelerin yapılamayacağını nedenleri ile açıklayarak,
 • Ne zaman ve ne kadar süre ile kullanılmasına izin verildiğini açıklayarak,
 • İzin verilmeyen içeriklerin sakıncalarından bahsederek,
 • Kendilerine uygun olan içeriği nasıl seçebilecekleri ile ilgili ipucu vererek,
 • İnternette kendilerini bekleyen tehlikeler konusunda onları bilinçlendirerek,
 • Özel bilgilerini vermemeleri gerektiğini hatırlatarak,
 • Zorla istenen hiçbir isteğe karşılık vermemelerini söyleyerek,
 • Bilgi almak için kullanacakları güvenilir kaynakları ebeveynleri ile birlikte seçmelerini ve bu listenin dışına çıkmamalarını sağlayarak, hem internetin doğru şekilde kullanımını sağlayabilir hem de çocukların bu konuda özdenetim kazanmasını destekleyebilirler.
 • Kullanımı giderek artan internet ve teknolojik araçların; çocuk ve ergenlerin kontrolsüz şekilde zaman harcadığı, fiziksel, sosyal ve psikolojik yönden birçok olumsuz etkiye sahip araçlar haline gelmesini engellemek ve çocukların bu bilgi dünyasından faydalanmasını sağlayabilmek için anne babalara büyük rol düşmektedir.
 • Çocuklara iletişim araçlarının kullanımında iyi bir rol model olmak,
 • İnternet/bilgisayar ortamında karşılaşılabilecek risklerden çocukları uzak tutacak düzeyde bilgiye sahip olmak,
 • Sahip olunan bilgi ile çocukları da bilgilendirmek,
 • Bu araçların çocukların gelişim düzeyine uygun düzeyde ve zaman sınırlaması ile kullanımını sağlamak atılabilecek en önemli adımlardır.

Kaynak: anadolusaglik.org