Çocuklarda Dijital Oyun Bağımlılığı Nasıl Önlenir?

Home Blog Çocuklarda Dijital Oyun Bağımlılığı Nasıl Önlenir?

Günümüzde teknolojinin geldiği noktada bilgisayarların haricinde artık tablet ve telefonlar da birer oyun makinesine dönüşebiliyor ve kontrolsüzce kullanımı çocuklarda dijital oyun bağımlılığı yaratıyor.

Özellikle 12-15 yaş arası çocukların sosyal ve psikolojik yönden olumsuz etkileyen şiddet içerikli dijital oyunlar, ödül-ceza sistemini bozarak sosyal zekaya da zarar veriyor. Oyun bağımlılığının olumsuz sonuçlarıyla mücadele edebilmek için ailelere önemli görevler düşüyor.

Sıklıkla ergenlik döneminde gözlenen ve akademik başarıyı etkileyen bu yeni bağımlılık türü, son 20 yıldır inceleme alanı olarak belirlendi. Amerikan Tıp Birliği’nin yaptığı araştırmaya göre, gençlerin % 90’ı dijital oyun oynuyor ve bunların % 15’inin oyun bağımlısı olduğu tahmin ediliyor.  Çocuk çağında zekanın sadece genetik faktörlere bağlı olarak gelişmediği, anne ve babanın tutum ve davranışlarıyla sosyal çevrenin etkisi zeka gelişiminde önemli bir rol oynadığı belirlendiğinden akıllı telefon, tablet ve PC’leri çocukların kontrolsüzce uzun süre kullanması çocukluk döneminde sosyal zekayı olumsuz etkileyebiliyor.

Çocuklarda Dijital Oyun Bağımlılığı Nasıl Anlaşılır?

  • Çocuklarda oyun oynama süresini kontrol edememe nedeniyle diğer etkinliklere karşı ilgi kaybı gözlenebilir bir durumdur. Çocuklar olumsuz sonuçlarına rağmen dijital oyunlardan uzak duramamakta ve zamanla psikolojik yoksunluk hissetmektedir.
  • Dijital oyunların psikososyal ve davranışsal problemler ile ilişkisini ortaya koyan pek çok çalışmada, normal oyuncuyken bağımlı hale gelen çocuklarda depresyon, anksiyete, sosyal fobi geliştiği ve okul performansının olumsuz etkilendiği belirlenmiştir.
  • Özellikle şiddet içeren oyunları uzun süre oynayan çocuklarda şiddete karşı duyarsızlaşma/düşük empati ve yardımsever davranışlarda azalma gözlenmektedir.

Çocuklarda Dijital Oyun Bağımlılığı Nasıl Önlenebilir?

  1. Çocuklar dijital oyunlardan uzak tutulamıyorsa, hangi tür oyunları ne kadar ve günün hangi saatinde oynayabileceği konusunda kesinlikle kurallar konulmalıdır. Aileler bu kuralları uygulama noktasında kararlı olmalıdır.
  2. Oyunların içeriği bilinmeli, şiddet içeren unsurlar içeren oyunlar oynatılmamalıdır. Gerektiğinde çocukların internete girdiği sürede uzaktan erişimle kontrol sağlanmalıdır. Yaşlarına uygun, eğlendirirken eğiten oyunlar seçmeleri konusunda çocuklar yönlendirilmelidir.
  3. Oyunun içeriği uygun olsa bile süre ve hangi saatte oynayacağı konusunda sınır konulmalıdır. Oyunların içeriği konusunda çocukla konuşulmalı gerçek-sanal ilişkisi anlatılmalıdır.
  4. Oyun aile bireylerinin olduğu odada kontrol altında oynatılmalıdır. Yalnız çocukların oynaması engellenmeli, aile bireylerinin ortaklaşa oynayabileceği oyunlar tercih edilmelidir. Bunun için masa üstü bilgisayarlar yatak odalarına konulmamalıdır.
  5. Yaşına ve zekasına uygun eğitici ve öğretici oyunlar, ödev ve yemek sonrasında ödül olarak oynatılabilir.

Kaynak: memorial.com.tr